تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - م

امروز:

م

Mokhti

به عهده

مختی/ به مختی

Maach

بوسه

ماچ

Maachelos

لی لی بازی كردن- روی یك پا حركت كردن و دیگران را با دست زدن و تعقیب كردن

ماچه لس

Maachmochoo

بوسیدن

ماچ موچو

Maadegi

سوراخ دگمه

مادگی

Maader andar

نامادری- زن پدر

مادراندر

Maadyoon

اسب ماده

مادیون

Maafengi

كسل- بدرد نمی خورد

مافنگی

Maafengoo

كسل- مریض احوال

مافنگو

Maagir

لكه های سیاه و سرخ كه بر روی بدن ظاهر می شود

ماگیر

Maal

حیوان چهار پا

مال

Maaldaar

صاحب چارپا و گوسفند

مال دار

Maale

ابزار بنایی برای سفید كردن و كاه گل كردن

ماله

Maaloo

كشك مالیده شده و كوچك و خرد

مالو

Maaloo

ویشگون

مالو

Maaloon

پنجرو- پشگون

مالون

Maare

Mare maar

مهره- دانه

مهره مار

ماره

ماره مار

Maashoo

مخفف ماشااله- اسم مردانه

لوله مانند كه در بافندگی بكار می رود یا سوله

ماشو

ماشوله

Maasmaali

كار كسی را اصلاح كردن- عیب آنرا برطرف كردن

ماس مالی

Maatiti

ماه برای بچه ها

ماتی تی

Maatoo- maati

فاطمه

ماتو- ماتی

Maaye

ماده- ضد نر

مایه

Mafshoo

افتنگ- كیسه ای كه برای نگهداری دوا و وسایل خانگی زنها بكار می رود

مفشو

Maghaash

موگیر كه با آن موهای اضافی را می كنند

مقاش

Mahr

صدقه- مهریه

مهر

Makhnaaseroo/ Makhmalseroo

كسی كه روسری می پوشد- دختر یا زن

مخناسرو/ مخمل سرو

makoo

وسیله ای كه با آن نخ را از وسط رد می كردند و بیشتر در قدیم در گار گاه پارچه بافی استفاده می شود

مكو

Male

محله- كوی- برزن

مله

Malooj

پنبه ای كه آماده شده و برای كار مهیا باشد

معلوج

Mama

پستان

ممه

Mameloo/ mamad/ meloo

محمد

م مملو/ ممد/ ملو

Man

3 كیلو گرم

من

Manaa

وزن

منا

Mandeli

محمدعلی

مندلی

Mandeloo

محمدعلی

مندلو

Mandesmaal

محمد اسماعیل

مندسمال

Mandil

دستمال بزرگ ابریشمی

مندیل

Mando

مندآب- نوعی علف

مند

Mandozmaal

كه در میان مردم رسم كه گویند در بیابان زندگی می كند و مردم را می دزد

من دز مال

Mangaal

داس برای درو

منگال

Mannaa

مثل مانند مرد منا یا زن منا

منا

Mantar kardan

كسی را مطیع خود كردن

منتر كردن

Mar

چوب یا تركه- چوب تازه

مر

Mar anaar

تركه انار- مر پسته

مر انار

Mardeke/ mertike

یعنی نامرد- مرد بد- قدیمیها از این حرف بدشان می آمد و ناراحت می شدند و اگر كسی به آنها می گفت مردكه جواب می اد پدرته

مردكه/ مرتیكه

Marderend

زرنگ

مردرند

Mare maar kos kaftaar

منظور جذب دیگران است

ماره مار دار و ك.. كفتار

Mare sabzoo

مهره ای كه آبی رنگ بود و سر شانه بچه ها می زدند برای چشم زخم

ماره سبزو

Mareke

دردسر- رنج

معركه

Margam

مریم

مرگم

Marizaa

در مورد كار می گویند مانند دست مریزا= خسته نباشی

مریزا

Marzangoo

مرزنگوش- مرزنجوش

مرزنگو

Mas

مست

مس

Mashk

مشك آب- مشك ماست

مشك

Mashti

اعیان- پولدار

مشتی

Maske

كره به اندازه ماستش بزن مسكه= به اندازه توانش بهش كار بده

مسكه

Matal/ Maatal

حیران- معطل

م تل/ ماتل

Matki

نوعی گیاه دارویی كه ریشه آن خاصیت دارویی دارد- شیرین بیان

متكی

Mato

ماهتاب

متو

Medaad sar kon

مداد تراش- اسكرو

مداد سركن

Medeng

فرق سر

مدنگ

Medoo

سوسك حمام

مدو

Meghraaz

قیچی

مغراض

Mehr kardan

شیر از پستان سرازیر شدن

مهر كردن پستان

Mejri

جعبه ای كه برای نگهداری اشیا بكار می رفت

مجری

Melaal

پلك چشم- ناراحتی

ملال

Melaaz

زبان كوچك

ملاز

Melach molooch

صدای دهان هنگام خوردن غذا

ملچ و ملوچ

Meleki

نوعی گیوه راحت با پاشنه چرمی

ملكی

Men men

تو دماغ حرف زدن و واضح نگفتن

من من

Menaal

مهم

منال

Menmenoo

تو دماغی حرف زدن

من منو

Mesghaal

یك شش صد و چهلم من- 24 نخود

مثقال

Mevaa

وبا- بیماری واگیر دار

موا

Mevaal

تولت- دست شویی- مستراح- گاهی هم چرخی گویند

م وال

Mey tokhm

تخم شوید- شوید

می تخم

Meykhosh

ملس- نه شیرین و نه ترش برای انار می گویند

می خوش

Mibore midooze

خودش همه كاره است

می بره و می دوزه

Michaai

سرما می خوری

می چایی

Mioo mioo

صدای گربه

میو میو

Mishaloone

خراب می كند- پاره می كند

می شلونه

Mishange

حال می دهد- اهل حال

می شنگه

Mishe

می شود

می شه

Mishine

از جنس میش

میشینه

Mitelenge

حال می دهد- اهل حال

می تلنگه

Mitepe

تكان می خورد

می تپه

Miyoon

وسط

میون

Miyoon jam

گوشت كعب كاسه را گویند- اصطلاح قصابی

میون جم

Miyoondo

وسط كار

میون دو

Miyoongelidan

خود را جا زدن و نشان دادن

میون گلیدن

Miyoonmardomi

كسی كه با مردم آمد و رفت می كند

میون مردمی

Mizoon

برابر- اول ماه مهر- كیل- ترازو

میزون

Moch pich

قطعه پارچه دراز كه روی پا می بستند تا پاهای آنها گرم بماند

مچ پیچ

Mochoo

مچاله

مچو

Modbakh

مطبخ- آشپزخانه

مدبخ

Modoom

مداوم- همیشه- پیوسته

مدوم

Mofkoo

سرماخوردگی- آنفولانزا

مفكو

Moftekaaei

مجانی

مفتكایی

Mofteki

مجانی

مفتكی

Moghaat

مخرج- مقعد

مقات

Moghani

چاه كن

مقنی

Mohr

سر بسته- دست نخورده

مهر

Mojeng

مژه

مجنگ

Mojeng

مژه

مژنگ

Mokhe matlab

اصل مطلب

مخ مطلب

Mokht

به اختیار كسی دادن یا گذاشتن

مخت

Mokoo

نوعی گیاه است كه در باغات می روید و از آن برای درست كردن شولی استفاده می كنند

م كو

Mol

ملا

مل

Molaa

با سواد

ملا

Molaaze

ملاحظه كردن- رعایت حال دیگران را كردن- كنار آمدن

ملاضه كردن

Molat

مهلت

ملت

Moloos

دوست داشتنی

ملوس

Monjogh

منجوق

منجق

Moobordan

فرو بردن- شكاف برداشتن

مو بردن

Moochin

وسیله ای مو را از ته می كشند و ریشه كن می كنند

موچین

Mood

مو

مود

Moondan

ماندن

موندن

Moonde

كهنه- خسته و كوفته

مونده

Moondegaar

ماندنی

موندگار

Moorik

مورچه لفظ دهاتی و كوهی

موریك

Moos moos

صدای التماس سگ

موس موس

Mooshak doondan

در كار كسی مداخله كردن و كار بهم زدن

موشك دوندن

Mooshe

خر لگد انداز- خرهای بوشهری را گویند

موشه

Moosir

گیاهی شبیه سیر كه در ماست می كنند

موسیر

Mor

گیاه هرزه

مر

Morde kelaachi

برای دفن كردن مرده رفتن

مرده كلاچی

Mordoone

دانه گیاهی كه مصرف دارویی دارد

مردونه

Morghoo

مرغ- مرغ كوچك

مرغو

Moshtoo

جلق

مشتو

Mosmaal

كوری كه باید به كمك دست و انگشت در تاریكی چیزی را پیدا كند

مسمال

Mot

سكوت كردن و خیره نگاه كردن و حرف نزدن

مت

Motferi

فراری- گریزان

متفری

Moviz

الك- مودیز نوعی كشمش سیاه و درشت

مویز

Moviz

انگور سیاه خشك شده را گویند

مویز

Moz

مزد- اجرت

مز

Mozdoor

مزدبگیر- كارگر

مزدور


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

http://cialissv.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:15 ب.ظ

You said it adequately..
canadian discount cialis american pharmacy cialis acheter du cialis a geneve cialis arginine interactio ou trouver cialis sur le net when will generic cialis be available cialis billig tadalafilo canada discount drugs cialis costo in farmacia cialis
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:31 ب.ظ

Position nicely regarded!!
cialis 20 mg effectiveness cheap cialis cialis rezeptfrei prices for cialis 50mg enter site very cheap cialis cialis taglich cuanto cuesta cialis yaho cialis generique rezeptfrei cialis apotheke buy cheap cialis in uk
Canadian viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:54 ق.ظ

Thanks! Helpful stuff!
is buying viagra online legal buy viagra super active online buy herbal viagra online cheap generic sildenafil buy viagra internet can i buy viagra over the counter how do i order viagra online buy viagra from canada how to order viagra viagra from usa pharmacy
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 01:29 ق.ظ

You definitely made the point!
tadalafil 20 mg click here to buy cialis low cost cialis 20mg cialis official site tadalafil tablets viagra or cialis generic cialis tadalafil cialis 20 mg best price ou trouver cialis sur le net cialis en mexico precio
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:48 ق.ظ

Terrific write ups. Thank you.
cialis for daily use cialis 5 mg buy buy cialis online cheapest cialis 5mg prix cialis 100mg suppliers cialis super kamagra canadian discount cialis achat cialis en europe cost of cialis per pill cialis daily new zealand
уведомление о заключении трудового договора с бывшим муниципальным служащим
سه شنبه 3 بهمن 1396 03:24 ب.ظ
I am truly grateful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of
writing at at this time.
заявление на закрытие счета восточный экспресс банк
دوشنبه 2 بهمن 1396 02:49 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely
well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

Thanks for the post. I will definitely comeback.
یکشنبه 1 بهمن 1396 11:34 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good
paragraph.
How do you get a growth spurt?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:01 ب.ظ
Just wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you're an expert on this subject.
Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
How do you grow?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:02 ق.ظ
Terrific post however , I was wanting to know if you could write a litte more
on this subject? I'd be very thankful if you could
elaborate a little bit more. Kudos!
How much does it cost for leg lengthening?
شنبه 14 مرداد 1396 08:50 ق.ظ
After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment.
There has to be an easy method you can remove me from that service?
Many thanks!
http://bradfordptlroimlrh.over-blog.com/2015/08/hammer-toe-repair-pinning.html
سه شنبه 6 تیر 1396 09:50 ق.ظ
Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but,
I'd like to shoot you an e-mail. I've got some ideas for your blog
you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 08:08 ب.ظ
Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but
I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up
my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?

Many thanks
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:52 ق.ظ
always i used to read smaller articles or reviews
that also clear their motive, and that is also happening with this
post which I am reading here.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:36 ق.ظ
Hi everyone, it's my first pay a visit at this web site, and paragraph is actually fruitful
in support of me, keep up posting these types of articles.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:20 ب.ظ
I constantly spent my half an hour to read this website's
content daily along with a mug of coffee.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:58 ق.ظ
I like the valuable information you provide to your articles.
I will bookmark your weblog and take a look at once more here
regularly. I'm reasonably sure I'll be told a lot of new
stuff right here! Best of luck for the following!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 09:13 ب.ظ
Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading
it, you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the
future. I want to encourage you to continue your great job,
have a nice morning!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:39 ق.ظ
Very energetic article, I liked that a lot. Will there be a part 2?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر