تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ت

امروز:

ت

Toe

تابه

ت ا

Toedasi

خاك جمع كن كه با آن خاكستر تنور را جمع می كردند

ت ادسی

To oon

جریمه- تاوان

ت اون

Tatookaar

اصل موضوع را فهمیدن

ت تو كار را در آوردن

Tavaar

صدا

ت وار

Taataa

راه رفتن بچه كوچك

تا تا

Taashod

رد شد

تا شد

Taashod

مرد

تا شد

Taas

لگن كوچك- ظرفی كه در قدیم در حمام استفاده می شد

تاس

Taashodan

عبور كردن

تاشدن

Taafe

تحفه- بطعنه به مردم بی ارزش می گفتند

تافه

Taafenetanz

بی ارزش بودن چیزی را گویند- لوس- از خود راضی

تافه نطنز

Taafiye

خراب

تافیه

Taagh

مفرد- از صبح تا غروب را گویند

تاق

Taaghjoftoo

فرد و زوج

تاق جفتو

Taaghche

طاقچه

تاقچه

Taaghoo

جوانه زده

تاقو كرده

Taale

بوته خیار و خربزه

تاله

Taalemorde

بوته خشكیده خربزه و هندوانه

تاله مرده

Taaye

كسی كه از بچه ها و كودك نگهداری می كند- دایه

تایه

     

Tapaale

به سرگین گاو و گوساله گویند

تپاله

Tape

تل خاك را گویند

تپه

Tapoo

به سر كسی زدن

تپو زدن

Tepoon

با فشار درون چیزی قرار دادن

تپون

Tepidan

تكان خوردن

تپیدن

Tetame

بقیه

تتمه

Tej

جوانه كه از كاشتن تخم بوجود آید

تج

Tokhaal

تبخال

تخال

TakhteSar

نفرین است

تخته سر

Tokhmegholfe

تخم خرفه- نوعی تخم گیاهی كه سیاه رنگ و ریز است و برای درست كردن قاووت از آن استفاده می كنند

تخم قلفه

Tokhmi

كار بی مصرف- گوسفند بز را برای كشیدن روی گوسفند ماده نگهداری كنند

تخمی

Tokhmizede

نانی كه روی آن دارو و دوا می ریزند- نان خشخاشی

تخمی زده

Ter

زبان شل است- حرف نگه نمی دارد

تر خوردن

Teraaz

صاف هموار

تراز

Tartizak

شاهی- نوعی سبزی است

ترتیزك

Tord

شكننده

ترد

Tarde

موریانه

ترده

     

tarzaa

تازه زاییده

ترزا

Torsidan

بررسی كردن- ساییدن

ترسیدن

Torshaale

پره خشك زرد آلو را گویند

ترشال

Teragh

محكم با صدا

ترق

Teragh teragh

صدای بهم خوردن چیزی و صدای كفش های پاشنه دار

ترق ترق

Terak

شكاف

ترك

Terakmoon

زاییدن- تولت رفتن

تركمون

TerakmoonZad

زایید- شاشید- مدفوع كرد

تركمون زد

Tarke

چوب نازك درخت

تركه

Terme

نوعی پارچه گرانبها

ترمه

Tereng

سفت- محكم

ترنگ

Terotelis

مرطوب- نمناك

تروت لیس

Toroosoo

قطعه- تكه

تروسو

Terit

خیسانده غذا و نان در آبگوشت

تریت

TerishTerish

پاره پاره

تریش تریش

Terishe

قطعه كوچكی از پارچه

تریشه

Tos

چس- لفظ اهالی كوهستان

تس

Tasme

كمربند

تسمه

Tashte

مقدار اندازگیری آب در بین بعضی از زارعین

تشته

Teshar

ترس و وحشت

تشر

Toshne

عطشان- كسی كه احتیاج به آب خوردن دارد

تشنه

Teghaar

ظرف سفالی لعاب دار

تغار

Teghaar

ظرف لعابی و سفالی كه در آن كشك می سایند

تغار كشمالی

Teghaaroo

تغار كوچك

تغارو

Tegharse

تگرگ

تغرس

Tegheroo

تگرگ

تغرو

Tofotif

تف كردن تف و تیفش زیاده= قرار دارد

تف و تیف

Taft

بخار- دود

تفت

Tofeki

بی پایه و اساس

تفكی

Tegh tegh

صدای بهم خوردن چیزی

تق تق

TekePark

پاره كردن- ریز ریز كردن

تك پرك

Tekepark

دوندگی

تك دو

TekaaPekaa

تلاش و كوشش

تكا پكا

Tekoon

تكان- حركت

تكون

Tekedo

تپه خاك

تل

Telepshodan

جا خوش كردن- ماندن

تلپ شدن

Telapi

با صدا افتادن- خورد ور زمین

تلپی

Talkheki

بدون شیرینی- گاهی به تریاك گویند

تلخكی

Talkhe

گیاهی است بسیار تلخ

تلخه

Talkhoon

ترخون- نوعی سبزی

تلخون

Talf

ترف- قره قروت

تلف

Teleke

ذخیره

تلكه

Tolombaar

روی هم گذاشتن

تلمبار كردن

Teleng

بشكن زدن- با ناخن ساز زدن

تلنگ

Temaate

گوجه فرنگی

تماته

Tomblisak

جفتك انداختن

تمبلیسك

TomoonKakini

شلوار كوتاهی كه چاه كن ها به پا می كردند

تمون ككینی

Tomoon/Tomboon

شلوار- تنبان

تمون/تمبون

Tanaakhaaroo

طحال

تناخارو

Tenaaf

طناب- ریسمان

تناف

Tonbidan

خراب شدن- فرو ریختن

تنبیدن

Tankhaa

كالا- مال- در عوض

تنخواه

Tenze

اجازه كشت كار زمین بجای پول دادن

تنزه

Tonok

پهن

تنك

Toneke

شورت- شلوار كوتاه

تنكه

Tang

بند یا ریسمانی كه زیر شال اسب یا خر می بندند

تنگ

Tangal

دره

تنگل

Tongoo

تنگ كوچك و بزرگ

تنگو

Tongoo

كوزه كوچك تراز سبو

تنگو

Tenooresamaavar

لوله كوچكی بود كه روی سماور می گذاشتند تا آتش سماور زودتر بگیرد و زود جوش بیاید

تنور سماور

Tenirko

چوب كوتاه در حدود سی سانتی متر و به كلفتی چوب بیل

تنیركو

Tapey

شالوده دیوار- فونداسیون

ته پی

Tateghaari

آخرین فرزند

ته تغاری

Tagaa

سكو

ته گا

To

تب

تو

To

تاب

تو

To ondan

تابیدن- پیچیدن

تو اندن

Tooperesh

ناراحت شد

تو پرش خورد

Tavaar

صدا

توار

Toobahre

دقت كردن

توبهره چیزی رفتن

Toopar

عصبانی- ناراحت

توپر خورده

Tootsiyaa

عصبانی- شاه توت

توت سیا

Tootgorbo

توت قرمز رنگ

توت گربو

Toodaar

سری- راز دار

تودار

Tozogh

كسی را ناراحت كردن

توذوق كسی زدن

Toore

شغال- روباه

توره

Tilengoo

چاقوی بدون دسته را گویند

تیلِنگو

Tooserikhor

آدم بی عرضه

توسری خور

Toosinei

گردن بند طلا- طوق طلا

توسینه ای طلا

Toosh

توی آن- در آن

توش

Tookash

انتخاب كردن

توكش

Toogooshi

سیلی

توگوشی

Toolesag

بچه سگ (كچه سگ)

توله سگ

Toonhamoom

حمام محلی كه آتس در زیر حمام می زدند تا خزینه گرم شود

تون حموم

Toonesooz e hamoom

كسیكه در قدیم كوره حمام را با هیزم و غیره روشن می كرد

تونه سوز حموم

Tovarplaasoo

سخن رك نگفتن

توورپلاسو

Tipaa

لگد با سر پا زدن

تی پا

Titi

نو- تازه- قشنگ

تی تی

Titi

زیبا به زبان بچه گانه

تی تی

Titish

قشنگ

تی تیش

Teyshod

مرد

تی شد

Tiyart

مسخره بازی- ادا در آوردن

تیارت

Tir

درد می كند

تیر می كشد

Tirokemoon

تیر و كمان- قوس و قزح

تیر و كمون

Tirbad

قطار قشنگ

تیربند

Tirak

پاشیدن- ترشح

تیرك

Tire

طایفه

تیره

Tiri

لواش

تیری

Tifoon

طوفان- باد شدید

تیفون

Til

پر مایه- پررنگ مانند چای تیل یا كار و بارش تیل

تیل

Tile

هل

تیله

Timaaj

نوعی چرم نازك

تیماج

Tin

نوعی كنه- حشره ای مخصوص بز و بره و گوسفند و گاو و شتر كه آنها را می گزد و خون آنها را می مكد

تین

Tifik

 

 

Tighe

 

 

Tile baazi

Tihoo

 

Tishe

به شكل آلاچیق درست كردن و محلی برای محافظت از خیارستان و باغ

دیواری نازك كه با آجر یا نیمه درست بكنند و معمولا در وسط اتاق یا سالن می كشند

نوعی بازی با گلوله های كوچك شیشه ای

نوعی پرنده است مانند كبك و گوشت آن بسیار لذیذ است

وسیله ای برای نجاری و بنایی

تیفیك

 

 

تیغه

 

تیله بازی

تیهو

تیشه


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

Unknown
یکشنبه 4 تیر 1396 06:55 ب.ظ
These are genuinely great ideas in concerning blogging. You
have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.
ordinarydiva6989.soup.io
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 02:36 ق.ظ
I every time emailed this web site post page to all my associates, for the reason that if like to
read it then my contacts will too.
leonsnapp.wordpress.com
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 12:39 ب.ظ
You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write.
The arena hopes for more passionate writers such
as you who aren't afraid to mention how they believe.

Always follow your heart.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:47 ب.ظ
you're really a just right webmaster. The web site loading
pace is amazing. It kind of feels that you are doing
any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork.
you have performed a excellent task in this topic!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر